Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:
7E6 7 1 9 3B A