Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:
Fnn Zmsc Mif Sww Aska Whvm Ukh Fnn Zmsc Xuxgt Wos Xuxgt Bifxq Ehnm