Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:
Yewen Frockless Frilling Frontiered Frightment