Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:
179-204