Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:
00000011001 0111 0000 0101 0111 00100