Hur mycket är klockan?

Nästa gång koordinaterna visas är:

TwoOneTwoOneSixZeroOne
OneTwoOneThreeTwoZeroTwo